مفهوم ضربدر در دفینه یابی

IMG_20190711_225857
مفهوم ضربدر×🔻
توسط برخی از افراد علامت ضربدر ❌ نقطه نهایی معلوم شده است ولی ما مخالف این قضیه هستیم. دلیلش هم بررسی های زیادی است که روی علامت های ضربدر کرده ایم؛ متوجه شدیم که کلکی برای جهت دادن اشتباه و دور کردن از هدف می باشد. نقطه ای که باید دقت شود این است که در جهت مخالف علامت ضربدر(ساق های مخالف ضربدر) باید بررسی را شروع کرد. علاوه بر این، در ساق های متفاوت علامت ضربدر و یا در جهت مخالف آن به تخته سنگ ها باید دقت شود.
نظر دیگر: اگر علامت ضربدر از ۷ سانتی متر کوچک تر باشد نقطه نهایی است و مکان اصلی در ۱۵ متری اطراف ضربدر می باشد. اگر در اطراف علامت ضربدر علامت دیگری باشد، فاصله بین شان اندازه گرفته می شود، و هر سانتی متر به منزله یک قدم بوده و در جهت نشانه حرکت می کنیم، مکان مورد نظر در ان مسیر هست.
فراموش نشود ممکنه در مواقعی ضربدر ها زیر خودشان را نشان بدهند مگر در مواردی که یکی از خط ها کوتاه یا بزرگتر از خط دیگری باشد اونموقع بایستی در جهت خط کوتاه یا بزرگ دنبال علایم تکمیلی بود.
بر گرفته شده از تجربیات سلطان سلطاطین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *