انسان در دفینه یابی

IMG_20190717_173607

این مبحث بسیار پیچیده هست و با توجه به تجربیات به دست امده تشخیص این نماد از لحاظ اینکه ایا به به دفینه ربط داره یا مراسمات مذهبی کمی سخت هست… پس باید با دقت به موارد زیر دقت کرد… انسان :اگر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد، و ریش داشته […]

ادامه مطلب