نشانه خرس

IMG_20190711_182121

باید در روبروی دید خرس یک غار مسدود شده یا باز باشد در غیر اینصورت باید تل خاکی کوچک در مسیر دید خرس وجود داشته باشد . اگر در کنار خرس یک جوغن در روی کف قرار گرفت بود داخل تل یا داخل غار یک قبر با ارزش دارید که اموال با ارزشی رو در خود جا داده … این […]

ادامه مطلب