خط و خطوط در دفینه

IMG_20190714_1243321

در معرفی خطوط باستانی و ضرورت شناخت آنها در گنج یابی و کشف دفینه مطلبی رو خدمتتون ارائه میدیم؛ چون دانستن خطوط و آگاهی از آنها در کاوش راهگشا بوده و علاوه بر اینکه در نقشه خوانی موثر است در کشف و حس تاریخچه درست دفینه ها می تواند کمک رسان باشد در اینجا نمونه ای از مفهوم خط را […]

ادامه مطلب