سنگ اسیاب در دفینه

IMG_20190715_152524

با توجه به تجربیاتی که بدست اوردیم خیلی از دوستان سنگ اسیاب رو به دفینه ربط میدهند ولی در واقعیت این نیست… دوستان در تمدن باستان خیلی از روستاها برای خود مکانی داشتند که گندمهای منطقه رو به ارد تبدیل میکردن که این اسیابانها سه نوع بودند ۱. بادی… که با توجه به وزش باد عمل میکردند. ۲. ابی… که […]

ادامه مطلب