علامت صليب در دفینه یابی

IMG_20190711_225911

علامت صليب در دفینه یابی..🔻 این علامت را درقبرستان مسیحیان بیشتر می بینیم عده ای بر این باورند که در دوران مسیحیت این علامت استفاده شده است. یعنی حدود 2000 سال پیش. اما گاها جاهایی را ما می بینیم که تا 3000 سال قدمت دارند و علامتی بشکل + یا همان صلیب مشاهده میشود. كه در مكانهای مختلف دارای معاني […]

ادامه مطلب