علامت صليب در دفینه یابی

IMG_20190711_225911

علامت صليب در دفینه یابی..🔻 این علامت را درقبرستان مسیحیان بیشتر می بینیم عده ای بر این باورند که در دوران مسیحیت این علامت استفاده شده است. یعنی حدود 2000 سال پیش. اما گاها جاهایی را ما می بینیم که تا 3000 سال قدمت دارند و علامتی بشکل + یا همان صلیب مشاهده میشود. كه در مكانهای مختلف دارای معاني […]

ادامه مطلب

نشانه زرافه در دفینه یابی

IMG_20190711_225853

نشانه زرافه در دفینه یابی برای رمزگشایی نشانه زرافه باید به ویژه گی های فیزیکی زرافه دقت کنیم. طول و خمیدگی گردن زرافه به ما جهت و مسافت می دهد. مثلا میتونه درازای گردن اشاره به مسیر ورود در ارتفاع داشته باشه تقریبا ۴ متر از سطح زمین یا غذای مورد علاقه زرافه بیشتردرخت اقاقیا است. در جهت داده شده […]

ادامه مطلب