نشان اردک یا غاز

IMG_20190711_225903

از نظر بنده با توجه به خصوصیات این دو حیوان تقریبا اگر به بار اشاره کنند ۷۰ درصد به جواهرات بانوان اشاره دارند در کناره بیشتر این دو نماد علائم ریز هم اکثریت قرار دارند پس یادتون باشه به علائم ریز حتما توجه کنید به طور مثال… اگرعلامت فلش(تیر) با اردک یا غاز در کنارهم بوده و هر دو به […]

ادامه مطلب