خرچنگ در دفینه یابی

IMG_20190721_104040

 از اشکال خرچنگ در بسیاری از تمدن ها و در مقاصد مختلف استفاده شده است. و در تمامی آنها یک وجه مشترک وجود داره و اون وجه مشترک هم خبر دادن از مفاهیمی چون «خطر» و «دقت کنید» می باشد. میگویند محل هایی که از سمبل خرچنگ در اونجا استفاده شده مکان هایی هستند که در تمدن های گذشته نوعی […]

ادامه مطلب