خورشید در دفینه یابی

IMG_20190717_130932

نشانه خورشید در گنج یابی تفاسیر مختلفی را در بر میگیرد که به ترتیب در زیر به آنها اشاره میکنیم نشانه خورشید در روم باستان به عنوان نمادی از پاکی و روشنایی پرستش شده و مردم عام بر بالای در خانه های خود این نماد را حک میکردند ، آنها عقیده داشتند که با اینکار از شر بلایای طبیعی و […]

ادامه مطلب