قاشق در دفینه یابی

IMG_20190724_211927

می دانیم که قاشق از چه چیزی ساخته شده است. مخصوصا در آن دوره. قاشق با درخت شمشاد زیبا می باشد. در جهت دسته و دهانه قاشق، به دنبال درخت شمشاد باشید. اگر پیدا کردید، هدفتان در مقابلتان می باشد و عمق گیری این نماد با توجه به قطر و عمق داخل قاشق انجام میگیره… ولی در نظر بگیرید با […]

ادامه مطلب