مار در دفینه یابی

IMG_20190721_104042

نماد مار نشانه آخر نیست ولی بدون شک ما را به نشانه آخر می رساند . فقط کمی تامل باید کرد تا مسیری که مار می خواهد نشان بدهد را بیابیم . این مسیر حتما با چشم قابل رویت است یعنی فاصله دور نیست . یکی از علایمی که کارشناسان برآن اتفاق نظر ندارند همین نشانه مار است . طول […]

ادامه مطلب