چارق و کفش در دفینه

IMG_20190711_182059

نظریه اول: نشان چارق یا کفش : در جهت نوک پا، در مربعی به ابعاد ۱۰ تا ۱۲ متر در اطراف آن باید به دنبال نشانه دوم بود. اگر نبود در زیر تخته سنگ یافت شده جهت نوک پا کار کنید. نظر دوم: همانطور که معلوم است در گذشته ها به کفش چارق گفته می شد. گاها هم پای کفش […]

ادامه مطلب